Appsis Fundamentals Add-ons

Appsis Finance 365

De perfecte set extra functionaliteiten om de standaard werking van de Belgische boekhouding-module naar een hoger niveau te tillen!

Bekijk op Microsoft AppSource

Inkoop- en verkooporders opslaan als periodieke inkoop/verkoopcodes

Als je vaak verkoop- en inkoopregels met dezelfde informatie moet maken, kan je standaard regels instellen welke je kan invoegen op verkoop- en inkoopdocumenten, bijvoorbeeld voor periodieke aanvullingsorders. Appsis Finance 365 laat je toe dergelijke periodieke regels direct op te maken vanuit een voorbeelddocument. Denk hierbij aan repetitieve inkoopdocumenten zoals water, internet of andere nutsvoorzieningen. Aan verkoopzijde kan je een standaard assortiment op deze manier heel eenvoudig voor hergebruik aan een klant koppelen.

Gestructureerde mededeling

Voorzie je uitgaande documenten van gestructureerde mededelingen om zo sneller betalingen af te punten. Capteer voor de inkomende factureren de opgegeven mededeling en bouw zo extra controles rond betrouwbaarheid en fraudebescherming in.

Visueel afpunten

Om je te helpen je rekeningsaldo’s te controleren en bij te houden hoeveel geld er is uitgegeven en ontvangen, moet je je banktransacties met elkaar in overeenstemming brengen. Maar omdat elk bedrijf anders is, voorzien we in een eenvoudigere manier om posten af te punten. Het intuïtieve scherm geeft direct een overzicht van de open posten en betalingen, waarna ze met eenvoudige acties afgepunt of gecorrigeerd kunnen worden.

Debiteurenbeheer (opvolgen interacties op vervallen posten)

Debiteurenbeheer is belangrijk voor je onderneming. Het is een taak die specifieke aandacht nodig heeft, want een verkoop is pas afgerond wanneer het geld ook effectief op uw rekening gestort is. Daarom bieden we via de module debiteurenbeheer de mogelijkheid om een historiek van de interacties over openstaande posten bij te houden.

Variabele fiscale beperkingen

De complexe wetgeving rond variabele aftrekbaarheid van bijvoorbeeld wagens of brandstof geeft aanleiding tot heel wat extra administratie. Via de functionaliteit ‘variabele fiscale beperkingen’ kan je de verschillende instelling op wagens individueel beheren om zo sneller en correcter tot juiste boekingen te komen.

Dimensies aanpassen geboekte posten

Analytische assen of dimensies geven ons de mogelijkheid om posten te categoriseren , zodat je ze kunt bijhouden en analyseren. Ze vormen het hart van heel wat rapportageschema’s en het is dus belangrijk om correct en volledig te zijn. Om de datakwaliteit hoog te houden en om foutjes recht te zetten biedt Apssis Finance 365 de mogelijkheid om dimensies voor geboekte documenten aan te passen. Zo kan je van op aan dat de data welke terecht komt in de rapportage steeds correct is.

Goedkeuringsflow op leveranciersbankrekening

Door het creëren van een specifieke goedkeuringsworkflow rond bankrekeningen van leveranciers, beperkt Appsis 365 Finance ongepaste wijzigingen in de bankrekeninggegevens en voorkomt het dat niet-goedgekeurde bankrekeningen van leveranciers worden gebruikt voor betaaljournalen en de export van betalingsbestanden.

Interface Isabel Connect

Isabel Connect verrijkt Dynamics 365 Business Central met de multibanking functionaliteiten van Isabel. Uw bankafschriften worden automatisch geïmporteerd en staan klaar om verwerkt te worden wanneer u ‘s morgens op kantoor toekomt. Voer betaalopdrachten uit, raadpleeg uw banksaldo en vraag gedetailleerde informatie op over uw bankverrichtingen: u hoeft de vertrouwde omgeving van Business Central niet meer te verlaten!